Thua kém đúng một điểm, Gia tộc Tào Tháo cay đắng nhìn dòng họ Tư Mã thống trị thiên hạ

Anh Văn
Thứ tư, 06/01/2021
Điều đáng nói là nhược điểm chí mạng của gia tộc họ Tào lại chính là ưu điểm vượt trội của những người trong dòng họ của Tư Mã Ý.
Bình luận
Xem thêm