Trích đoạn phim Thủy Hử: Lâm Xung giết Vương Luân vì bị Ngô Dụng khích tướng

Anh Văn
Thứ sáu, 26/03/2021
Ngô Dụng hiểu rằng phải tìm mọi cách để chiếm bằng được Lương Sơn vì đây là một vùng đất có địa thể quá đẹp. Sau đó ông đã khích Lâm Xung giết Vương Luân để chiếm Lương Sơn, điều đó vô hình biến Lâm Xung trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa.
Bình luận
Xem thêm