Cảng Cửa Lò (Nghệ An) vắng lặng trước khi cơn bão số 7 tiến vào đất liền

Clip: Cảng Cửa Sót, Hà Tĩnh, tầu thuyền đã được neo đậu kỹ càng


Mặc dù cơn bão số 7 đã suy yếu, nhưng ngay lúc này, ngoài Biển Đông đã xuất hiện một vùng Áp thấp nhiệt đới mới