Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Theo kết quả công bố, Đại hội đã bầu 71 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII cho thấy, 16 người được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng theo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 100% (71/71).

Các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Tuyến (Trưởng Ban Dân vận Thành ủy khóa XVI); ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố); ông Nguyễn Văn Phong (Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khóa XVI).

BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI

Hà Nội có 3 tân Phó Bí thư Thành ủy, là những ai? - Ảnh 2.

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

4 PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY

Các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gồm: Bà Nguyễn Thị Tuyến; ông Nguyễn Ngọc Tuấn (hàng trên); ông Chu Ngọc Anh (bên trái ảnh) và ông Nguyễn Văn Phong.

16 THÀNH VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC

Chú thích ảnh (từ trên xuống, từ trái qua phải): Ông Vương Đình Huệ, ông Nguyễn Văn Phong, ông Nguyễn Quang Đức, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, bà Nguyễn Thị Tuyến, ông Vũ Đức Bảo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bà Nguyễn Lan Hương, ông Chu Ngọc Anh, bà Phùng Thị Hồng Hà, ông Nguyễn Trọng Đông, ông Nguyễn Doãn Toản, ông Lê Hồng Sơn, ông Hoàng Trọng Quyết, bà Bùi Huyền Mai.

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa mới
1. Vương Đình Huệ (sinh năm 1957), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.
2. Chu Ngọc Anh (sinh năm 1965), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
3. Vũ Đức Bảo (sinh năm 1965), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội khóa XVI.
4. Hoàng Trọng Quyết (sinh năm 1964), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVI.
5. Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khóa XVI.
6. Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1971), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội khóa XVI.
7. Nguyễn Lan Hương (sinh năm 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.
8. Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1966), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
9.. Lê Hồng Sơn (sinh năm 1964), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
10. Nguyễn Quốc Duyệt (sinh năm 1968), Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
11. Nguyễn Hải Trung (sinh năm 1968), Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
12. Nguyễn Quang Đức (sinh năm 1971), Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội khóa XVI.
13. Phùng Thị Hồng Hà (sinh năm 1971), Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
14. Nguyễn Doãn Toản (sinh năm 1971), Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
15. Bùi Huyền Mai (sinh năm 1975), Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XIV.
16. Nguyễn Trọng Đông (sinh năm 1969), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.