Chủ đề nóng

thủ phủ nuôi cá kèo

  • Nuôi cá kèo... đeo đầy vàng

    Nuôi cá kèo... đeo đầy vàng

    Xã Tân Thành, TP Cà Mau được xem là “thủ phủ” nuôi cá kèo. Năm 2010 nơi đây chỉ có vài hộ nuôi, đến thời điểm này đã có 26 hộ nuôi trên diện tích gần 21ha.