Chủ đề nóng

Thế giới

  • NI viết về lý do quân đội Mỹ bị dự đoán sẽ thất bại

    NI viết về lý do quân đội Mỹ bị dự đoán sẽ thất bại

    Trong bài viết dành cho The National Interest, nhà nghiên cứu cấp cao Dakota Wood tại viện nghiên cứu The Heritage Foundation dự đoán trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với sự thất bại do không đủ kinh phí cho lĩnh vực quốc phòng.