Chủ đề nóng

Đặc nhiệm Mũ nồi xanh

  • Đặc nhiệm Mỹ đụng độ người ngoài hành tinh trong lòng đất?

    Đặc nhiệm Mỹ đụng độ người ngoài hành tinh trong lòng đất?

    Đó là năm 1979. Hậu quả của trận chiến là 60 người chết và số lượng không biết bao nhiêu quân địch bị thương nghiêm trọng. Đó là mối đe dọa lớn nhất của lực lượng đặc biệt Mỹ - và không ai biết về điều đó. Đặc nhiệm Mũ nồi xanh đã được cử tới Dulce, New Mexico để ngăn chặn lực lượng ngoài hành tinh ở dưới lòng đất và không tràn ra phần còn lại của thế giới. Họ đã thành công nhưng với cái giá là gì?