Chủ đề nóng

người nhà cán bộ

  • Đùn né trách nhiệm xử lý lấn chiếm mặt nước cảng Sa Kỳ để kinh doanh?

    Đùn né trách nhiệm xử lý lấn chiếm mặt nước cảng Sa Kỳ để kinh doanh?

    Chính quyền xã, huyện và Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, diện tích mặt nước cảng Sa Kỳ bị gia đình bà Cẩm lấn chiếm, cơi nới trái phép (làm cơ sở kinh doanh) không thuộc quyền quản lý của địa phương, mà của cơ quan Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng khi PV Báo Dân Việt gọi điện đăng ký làm việc, lãnh đạo cơ quan này báo đang bận họp, hẹn sẽ liên lạc lại sau.