Chủ đề nóng

nhà văn trần thị trường

  • Nhạc sĩ Phó Đức Phương ra đi sẽ là một khoảng trống lớn trong âm nhạc...

    Nhạc sĩ Phó Đức Phương ra đi sẽ là một khoảng trống lớn trong âm nhạc...

    "Khi hay tin ông đã đi, tôi không tin vào điều đã nghe được đó. Tôi trông chờ vào cuộc cấp cứu kịp thời, tận tụy của các bác sĩ. Nhưng có lẽ Giời đã quyết định cho ông ngơi nghỉ, đưa ông về miền cực lạc. Bởi vì, Giời thương ông đã 77 năm ròng rã vất vả cõi đời...", nhà văn Trần Thị Trường viết.