Chủ đề nóng

tiêu chí sản xuất kinh doanh

  • Tự nguyện, gắn kết là  “linh hồn” HTX kiểu mới

    Tự nguyện, gắn kết là “linh hồn” HTX kiểu mới

    Đó là nhận định của ông Trần Văn Khởi - quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia tại Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề: “Phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, do Trung tâm Khuyến nông quốc gia vừa phối hợp Sở NNPTNT TP.Hải Phòng tổ chức.