Chủ đề nóng

xử lý rác thải pin năng lượng mặt trời

  • Ồ ạt sản xuất điện mặt trời, rác thải pin mặt trời sẽ về đâu?

    Ồ ạt sản xuất điện mặt trời, rác thải pin mặt trời sẽ về đâu?

    Được đánh giá là một quốc gia đang dẫn đầu về tăng trưởng năng lượng tái tạo (NLTT) trong khu vực ASEAN; Đồng nghĩa với việc Việt Nam phải đối mặt với vấn đề rác thải pin năng lượng mặt trời ngày càng cao. Trong khi, các doanh nghiêp và cơ quan chức vẫn chưa tìm được cách xử lý…