Chủ đề nóng

ASEAN 2020

  • ASEAN sắp có bộ tiêu chuẩn trái phiếu liên kết bền vững

    ASEAN sắp có bộ tiêu chuẩn trái phiếu liên kết bền vững

    Với chủ đề “Tài chính bền vững”, ACMF sẽ đưa ra các tiêu chuẩn trái phiếu liên kết bền vững để tạo thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu nhằm thực hiện các mục tiêu liên quan đến sự phát triển bền vững.
  • ASEAN 2020: Xây dựng khả năng chống chịu hạn hán ở Đông Nam Á

    ASEAN 2020: Xây dựng khả năng chống chịu hạn hán ở Đông Nam Á

    Nhân Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai diễn ra vào ngày 27/11, Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á – Thái Bình Dương (UNESCAP) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã công bố báo cáo nhan đề “Sẵn sàng cho những năm khô hạn: Xây dựng khả năng chống chịu hạn hán ở Đông Nam Á.