Chủ đề nóng

bãi ngang

  • Gỡ cái nghèo cho người dân bãi ngang

    Gỡ cái nghèo cho người dân bãi ngang

    Các bãi ngang ven biển Hà Tĩnh là vùng đất thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. Những năm qua hàng ngàn hộ dân ở đây đã được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH đầu tư sản xuất, cải thiện thu nhập…