Chủ đề nóng

Ban quản lý các dự án nông nghiệp

  • 20 năm thực hiện vốn ODA: Việt Nam sử dụng hiệu quả gần 2 tỷ USD

    20 năm thực hiện vốn ODA: Việt Nam sử dụng hiệu quả gần 2 tỷ USD

    Trong 20 năm qua, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp được Bộ NNPTNT giao quản lý và triển khai thực hiện 23 chương trình, dự án với tổng số vốn đầu tư ước tính khoảng 1,968 tỷ USD từ các nhà tài trợ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng thế giới (WB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Chính phủ Đan Mạch (Danida) và Chính phủ Cộng hòa Pháp.
  • 9 tỉnh được hưởng lợi từ Dự án Nguồn lợi ven biển

    9 tỉnh được hưởng lợi từ Dự án Nguồn lợi ven biển

    Trong những năm qua, với nguồn tài trợ của Ngân hàng thế giới cùng sự quản lý của Bộ NNPTNT, Tổng Cục thủy sản, dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) đã bước đầu hoàn thành nhiều mục tiêu, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân tại 9 tỉnh có dự án.