Chủ đề nóng

Bệnh viện Goiano de Radioterapia

  • Thảm họa hạt nhân từ một thiết bị y học bị đánh cắp

    Thảm họa hạt nhân từ một thiết bị y học bị đánh cắp

    Ngày 13-9-1987, hai người đàn ông là Roberto dos Santos Alves và Wagner Mota Pereira đã lẻn vào Bệnh viện Gioano, bang Goiás, Brazil, lấy cắp một viên nang chứa 93 gam chất phóng xạ Cesium clorua, nằm trong một chiếc hộp làm bằng chì và thép vì họ nghĩ rằng nó là kim loại quý.