Chủ đề nóng

bi thu huyen co con rieng

  • Bí thư huyện có con riêng: 'Bố mẹ mê tín không cho cưới'

    Bí thư huyện có con riêng: 'Bố mẹ mê tín không cho cưới'

    "Tôi không lấy người phụ nữ đó là do phong tục tập quán thời đó mê tín dị đoan. Sự việc này xảy ra từ thời trai trẻ khi tôi còn chưa lấy vợ, chưa sinh con đẻ cái. Thời đó, chúng tôi có quen biết nhau nhưng bố mẹ mê tín không cho cưới chứ nếu đã có vợ rồi mà làm chuyện này sao được", ông K'Bốt nói.