Chủ đề nóng

biển Đồng Hới

  • Dân Quảng Bình ra biển Nhật Lệ cào bắt con gì mà kiếm tiền triệu mỗi ngày?

    Dân Quảng Bình ra biển Nhật Lệ cào bắt con gì mà kiếm tiền triệu mỗi ngày?

    Từ tháng 3 đến tháng 7 (âm lịch), dân vùng biển Nhật Lệ-Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) lại vào mùa cào ngao. Vào chính vụ, bình quân mỗi người cào được từ 10-20kg ngao/ngày. Ngao được bán với giá từ 60.000 – 80.000đồng. Đặc biệt, ngao ở biển Nhật Lệ mang sự mặn mòi nơi giao thoa giữa sông và biển nên có hương vị rất riêng.
  • Bình yên làng chài ở Quỳnh Lập

    Bình yên làng chài ở Quỳnh Lập

    Đông Minh, Tân Minh là 2 làng chài nhỏ thuộc Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai, Nghệ An). Cuộc sống của số ít ngư dân tại đây phụ thuộc vào những chuyến đánh bắt gần bờ, trên những con thuyền nhỏ nương mình theo thời tiết.