Chủ đề nóng

bức tường xanh

  • Khôi phục những cánh rừng chết, rừng "ban lộc"

    Khôi phục những cánh rừng chết, rừng "ban lộc"

    Những diện tích rừng chết ngày nào (do sâu bệnh tấn công, sóng biển đánh, người dân chặt phá) giờ đây đã được phủ bởi những cánh rừng xanh bạt ngàn. Rừng phòng hộ là nơi đem lại nguồn lợi thủy sản khá lớn, góp phần nuôi sống trực tiếp cho hàng ngàn người dân ven biển tỉnh Trà Vinh.