Chủ đề nóng

bụi cổ đại

  • Bụi cổ đại làm sáng tỏ về những ngôi sao đầu tiên

    Bụi cổ đại làm sáng tỏ về những ngôi sao đầu tiên

    Các nhà thiên văn học sử dụng ALMA khám phá ra một khối lượng lớn bụi sao lấp lánh trong một thiên hà khi mà vũ trụ có độ tuổi chỉ bằng 4% độ tuổi hiện nay. Thiên hà này được quan sát ngay sau khi nó hình thành và là thiên hà xa nhất trong số những loại phát hiện được bụi.