Chủ đề nóng

cá bánh đường

  • Có 1.081 loài hải sản trên vùng biển Việt Nam

    Có 1.081 loài hải sản trên vùng biển Việt Nam

    Trong số 1.081 loài hải sản được phát hiện, có rất nhiều loài có giá trị kinh tế cao như cá ngừ vằn, cá sòng Nhật, cá ngân, mực đại dương, cá bánh đường, cá đù đầu to, cá hố, cá úc…