Chủ đề nóng

cá chiên sông Lô

  • Nhân giống thành công "quái ngư" quý hiếm bậc nhất ở sông Lô

    Nhân giống thành công "quái ngư" quý hiếm bậc nhất ở sông Lô

    Từ 240 con giống ban đầu được nhân giống thành công năm 2015, đến nay Trung tâm Thủy sản tỉnh Tuyên Quang sản xuất được 10.000 con cá chiên giống. Cá chiên-loài cá có biệt danh “chúa tể” dòng sông "quái ngư" quý hiếm bậc nhất trên dòng sông Lô được nuôi ương thành công đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của ngành thủy sản tỉnh Tuyên Quang, giải quyết những khó khăn về con giống cho nhiều hộ nuôi cá...
  • Địa chỉ nông sản sạch: Dùng cây tre, ống nhựa nuôi cá chiên đặc sản

    Địa chỉ nông sản sạch: Dùng cây tre, ống nhựa nuôi cá chiên đặc sản

    Tận dụng nguồn nước chảy tự nhiên từ dòng sông Lô, thức ăn phong phú, nhiều năm qua người dân ở xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã đầu tư nuôi cá chiên, một giống cá đặc sản. Hộ nào có điều kiện làm lồng bằng khung sắt, lưới và phao nhựa, hộ ít vốn tận dụng cây tre hoặc ống nhựa để làm lồng.