Chủ đề nóng

cách xác định loại đất

  • Cách xác định loại đất khi làm sổ đỏ
    Khi muốn làm sổ đỏ cần phải xác định loại đất để biết được giá, mục đích sử dụng và tiền sử dụng đất phải nộp. Vì vậy, cần phải xác định loại đất chính xác.