Chủ đề nóng

căn bệnh a dua

  • A dua - căn bệnh cần chữa trị, không để bị lợi dụng chống phá

    A dua - căn bệnh cần chữa trị, không để bị lợi dụng chống phá

    Ngạn ngữ có câu: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để nhắc nhau phải thận trọng trong phát ngôn. Nhưng trong thời đại bùng nổ thông tin, nhất là trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tình trạng phát ngôn bừa bãi diễn ra khá phức tạp.