Chủ đề nóng

cảnh sát giao thông thu phạt

  • Mức tiền phạt tối đa cảnh sát giao thông được thu tại chỗ

    Mức tiền phạt tối đa cảnh sát giao thông được thu tại chỗ

    Điều khiển xe mô tô vi phạm lỗi Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù), bị Cảnh sát giao thông xử phạt số tiền là 150.000 đồng và thu trực tiếp ngoài đường. Mức phạt như thế có đúng không và mức tiền phạt tối đa Cảnh sát giao thông được thu tại chỗ là bao nhiêu?