Chủ đề nóng

Cao Kỳ Chợ Mới Băc Kạn

  • Bắc Kạn: Xót lòng nhìn trại giống cây nhiều tỷ đồng bị bỏ hoang

    Bắc Kạn: Xót lòng nhìn trại giống cây nhiều tỷ đồng bị bỏ hoang

    Với diện tích hơn 9000m2, trại giống cây Cao Kỳ (thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) có năng lực thiết kế 1,3 triệu cây giống các loại/năm. Thế nhưng, sau khi được đầu tư, nâng cấp và hoàn chỉnh một số hạng mục, trại giống này chỉ hoạt động được một thời gian ngắn rồi bị bỏ hoang...