Chủ đề nóng

cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

  • Vì sao cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn liên tiếp trễ hẹn ngày khởi công?

    Vì sao cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn liên tiếp trễ hẹn ngày khởi công?

    Dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn là một trong 3 dự án đầu tư công thuộc 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được Bộ GTVT phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán sớm nhất trong 11 dự án thành phần nhưng đến nay vẫn trễ hẹn ngày khởi công.