Chủ đề nóng

cây giống hoa salem

  • Từ 2 tủ cấy mô, sản xuất 1 triệu cây/năm giống hoa salem cho Đà Lạt

    Từ 2 tủ cấy mô, sản xuất 1 triệu cây/năm giống hoa salem cho Đà Lạt

    Vượt qua những khó khăn về mặt bằng và những lúng túng giao thương năm đầu tiên không có thu nhập, cử nhân sinh học thế hệ 8X Hồ Anh Dũng đã tìm thấy chìa khóa khởi nghiệp mở 2 tủ cấy mô ở Ðà Lạt, đưa các loại giống hoa, cây cảnh cạnh tranh chất lượng cao trên thị trường trong nước và xuất khẩu.