Chủ đề nóng

Cây sanh trăm tuổi ở Hà Nội được hỏi mua với giá 3 triệu USD nhưng chủ quyết không bán