Chủ đề nóng

CEO Lê Hoàng Diệp Thảo

  • Vợ "vua cafe Việt" Lê Hoàng Diệp Thảo ra mắt quán King Coffee đầu tiên

    Vợ "vua cafe Việt" Lê Hoàng Diệp Thảo ra mắt quán King Coffee đầu tiên

    Trung Nguyên International (TNI) của bà Lê Hoàng Diệp Thảo vừa ra mắt quán King Coffee đầu tiên trong chuỗi quán King Coffee dự kiến xây dựng tại Việt Nam. Với sự kiện này, TNI hi vọng tạo ra làn sóng mới cho King Coffee, sản phẩm ra đời ở nước ngoài và đến năm 2017 mới quay về phát triển tại Việt Nam.