Chủ đề nóng

chăn nuôi không chất kháng sinh

  • Cấm chăn nuôi kháng sinh: Nông dân thay đổi ra sao khỏi việt vị?

    Cấm chăn nuôi kháng sinh: Nông dân thay đổi ra sao khỏi việt vị?

    Theo lộ trình, từ năm 2018, Việt Nam sẽ cấm sử dụng thức ăn chăn nuôi có pha trộn kháng sinh cho mục đích sinh trưởng mà chỉ cho phép sử dụng trong phòng và chữa bệnh. Người chăn nuôi các tỉnh Đông Nam Bộ đang tích cực thay đàn giống, đổi mới chế độ dinh dưỡng,… để tăng hiệu suất chăn nuôi và giảm sử dụng kháng sinh.
  • Cấm chăn nuôi kháng sinh: Nông dân thay đổi ra sao khỏi "việt vị"?

    Cấm chăn nuôi kháng sinh: Nông dân thay đổi ra sao khỏi "việt vị"?

    Theo lộ trình, từ năm 2018, Việt Nam sẽ cấm sử dụng thức ăn chăn nuôi có pha trộn kháng sinh cho mục đích sinh trưởng mà chỉ cho phép sử dụng trong phòng và chữa bệnh. Người chăn nuôi các tỉnh Đông Nam Bộ đang tích cực thay đàn giống, đổi mới chế độ dinh dưỡng,… để tăng hiệu suất chăn nuôi và giảm sử dụng kháng sinh.