Chủ đề nóng

chạy đua hạt nhân

  • Cảnh báo ớn lạnh nguy cơ chạy đua hạt nhân không thể kiểm soát

    Cảnh báo ớn lạnh nguy cơ chạy đua hạt nhân không thể kiểm soát

    Diễn biến tình hình xung quanh việc Mỹ đe dọa rút khỏi Hiệp ước INF tạo ra nguy cơ mở đường cho một cuộc chạy đua hạt nhân không kiểm soát được, và trong tình huống này cả hai bên tham gia thỏa thuận phải thể hiện ý chí chính trị để tiến hành các cuộc đàm phán.