Chủ đề nóng

chiến công của 11 cô gái sông Hương

  • Chuyện ít biết sau chiến công oanh liệt của 11 cô gái sông Hương
    Hơn nửa thế kỷ đã qua, nhưng những chiến công của Tiểu đội 11 cô gái sông Hương trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn được nhớ cho đến hôm nay, là bản anh hùng ca bất tử trong cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Tôi khá may mắn khi được gặp và trò chuyện 2 lần với 1 người trong tiểu đội nữ anh hùng đã đi vào lịch sử đó.