Chủ đề nóng

chờ nước sạch

  • TP.Hồ Chí Minh: Hàng nghìn hộ “phát sinh” mòn mỏi chờ nước sạch
    Thống kê của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho thấy, đến tháng 11.2016, Sawaco đã hoàn thành cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân tại quân 12 và quận Bình Tân với số lượng hơn 50.000 hộ. Nếu tính chung cả các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, số hộ dân được cung cấp nước sạch đã được cộng thêm là hơn 115.000 hộ.