Chủ đề nóng

cho thuê biển đảo 99 năm

  • Bộ KH&ĐT: Cho thuê biển, đảo 99 năm chỉ là đề xuất của địa phương

    Bộ KH&ĐT: Cho thuê biển, đảo 99 năm chỉ là đề xuất của địa phương

    Trả lời câu hỏi về việc tỉnh Kiên Giang vừa đề xuất cho phép thuê biển, đảo thời hạn tối đa 99 năm khi xây dựng đặc khu, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ KH&ĐT) nói: Đây chỉ là đề xuất của địa phương, trong Dự thảo Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt, cơ quan soạn thảo chỉ cho phép thuê đất 99 năm với những lĩnh vực đặc thù.