Chủ đề nóng

Du lịch Việt

  • Thác Bản Giốc hai mùa biến ảo

    Thác Bản Giốc hai mùa biến ảo

    Nếu ai có dịp lên huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), hẳn sẽ đồng cảm với nhận định, cứ giơ đại máy ảnh lên chụp là được ngay một cảnh đẹp. Đặc biệt, khi đi dọc những tuyến đường dẫn tới miền biên viễn cực đông Bắc, du khách luôn luôn từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Hàng hàng chóp núi nhấp nhô mờ ảo, thấp thoáng nếp nhà sàn bên dòng suối trong vắt, cùng đá tảng xù xì hiện lên như những bức tranh lụa trong sương mây...