Chủ đề nóng

Giang hồ miền Nam

  • Bài 2: Hành hiệp giang hồ và những bí pháp, kỹ nghệ “đặc dị”

    Bài 2: Hành hiệp giang hồ và những bí pháp, kỹ nghệ “đặc dị”

    Trong Hội Kín, cấp lò có nhiệm vụ quan sát "cá" để tuyển chọn thành viên.“Cá” (một từ trong tiếng Lóng) chỉ những người dân không hợp tác với Pháp. Khi phát hiện 1 cá nhân có đủ tố chất sức khỏe, cá tính mạnh, người của lò bắt đầu tiếp cận để chiêu dụ gia nhập hội. Để chính thức gia nhập Hội Kín đương sự sẽ phải vượt qua cuộc huấn luyện gọi là "nấu" với những thử thách gian nan. Muốn trở thành giang hồ thực thụ buộc người mới phải thuần thục những bí pháp, kỹ nghệ…