Chủ đề nóng

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

  • Quốc hội sáng tạo, linh hoạt, thận trọng trong việc đưa ra quyết định
    Đánh giá Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội cho rằng, dấu ấn được thể hiện qua việc Quốc hội đã giải quyết khối lượng công việc đồ sộ với nhiều luật, nghị quyết quan trọng được thông qua bằng cách làm sáng tạo, linh hoạt và cả thận trọng trong việc đưa ra quyết định.