Chủ đề nóng

Rằm tháng Giêng năm 2020

  • Chân dung các Bí thư Thành ủy Hà Nội từ giai đoạn đổi mới đến nay

    Chân dung các Bí thư Thành ủy Hà Nội từ giai đoạn đổi mới đến nay

    Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ vừa được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội. Nhân sự kiện này, Dân Việt giới thiệu chân dung các Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội từ giai đoạn đổi mới (tính từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng cuối năm 1986) đến nay.