Chủ đề nóng

Tạm ngừng xuất khẩu gạo

  • Bộ Công Thương nói gì về thông tin dừng xuất khẩu gạo trong mùa dịch Covid-19?

    Bộ Công Thương nói gì về thông tin dừng xuất khẩu gạo trong mùa dịch Covid-19?

    Theo thông tin từ Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Bộ Công Thương đã đề xuất Thủ tướng một số phương án để đảm bảo an ninh lương thực, trong đó có phương án tạm hoãn việc xuất khẩu gạo. Sau khi Thủ tướng phê duyệt dừng xuất khẩu gạo đến tháng 5, báo cáo từ các doanh nghiệp (DN) lại có độ vênh về mặt số liệu.