Chủ đề nóng

Thượng úy công an tát dân

  • Vì sao người dân bất bình?

    Vì sao người dân bất bình?

    Rất nhiều ý kiến đều thống nhất với nhau rằng, hành vi của đại úy Lê Thị Hiền náo loạn sân bay và thượng úy Nguyễn Xô Việt gây sự, đánh người đã làm xấu, rất xấu hình ảnh người cảnh sát nhân dân.