Chủ đề nóng

có 3 phương án xây dựng khung giá đất.

  • TP.HCM: Khung giá đất còn xa với giá thực

    TP.HCM: Khung giá đất còn xa với giá thực

    Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản “góp ý kiến về khung giá đất giai đoạn 2019-2024; Đánh giá tác động đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và thị trường bất động sản” gửi gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.HCM.