Chủ đề nóng

cò nhạn quý hiếm

  • Chim to quý hiếm bay rợp cánh đồng Mường Thanh là loài gì?

    Chim to quý hiếm bay rợp cánh đồng Mường Thanh là loài gì?

    Gần một tuần trở lại đây, trên cánh đồng tại địa bàn nhiều xã thuộc khu vực lòng chảo Mường Thanh (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xuất hiện loài cò nhạn quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam với số lượng hàng trăm cá thể.