Chủ đề nóng

công trình phụ sạch đẹp

  • Xây dựng NTM ở Bắc Sơn: Từ chuyện cái “nhà vệ sinh”....

    Xây dựng NTM ở Bắc Sơn: Từ chuyện cái “nhà vệ sinh”....

    Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã đạt 15/17 tiêu chí, 36/39 chỉ tiêu. Kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Sơn là phải xuất phát từ những vấn đề thiết thân nhất của mỗi người dân...