Chủ đề nóng

Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

 • "Vua" đất Đồng Nai giải thể Hàng không Tín Nghĩa Express

  "Vua" đất Đồng Nai giải thể Hàng không Tín Nghĩa Express

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) vừa ra nghị quyết thống nhất việc giải thể Công ty Cổ phần Hàng không Tín Nghĩa Express, đơn vị thành viên của tổng công ty.
 • Bất chấp Covid-19, KCN Tín Nghĩa báo lãi hơn 138 tỷ đồng, cao nhất từ khi thành lập

  Bất chấp Covid-19, KCN Tín Nghĩa báo lãi hơn 138 tỷ đồng, cao nhất từ khi thành lập

  Theo lãnh KCN Tín Nghĩa, nguyên nhân lợi nhuận trong quý tăng đột biến do tăng doanh thu từ kinh doanh bất động sản của công ty con tăng; tăng doanh thu chuyển nhượng tài sản trên đất đối với nhà kho cho thuê, doanh thu tài chính tăng và các doanh thu khác đều tăng so với cùng kỳ.
 • Điểm tên doanh nghiệp bất động sản lãi đột biến

  Điểm tên doanh nghiệp bất động sản lãi đột biến

  Trong số các doanh nghiệp bất động sản đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2019, quá nửa có lợi nhuận giảm so với quý II, nhưng hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, một số doanh nghiệp trong cả lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và khu dân cư có mức lãi đột biến.