Chủ đề nóng

Công ty Điện lực Đắk Nông: Nỗ lực vì khách hàng

  • Công ty Điện lực Đắk Nông: Nỗ lực vì khách hàng
    Thời gian qua, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp xây dựng, cải tạo hệ thống lưới điện. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng.