Chủ đề nóng

Công ty T&T 159 Hoà Bình

  • Nông nghiệp tuần hoàn: Biến những thứ tưởng bỏ đi thành... “vàng”

    Nông nghiệp tuần hoàn: Biến những thứ tưởng bỏ đi thành... “vàng”

    Nông nghiệp tuần hoàn dường như là khái niệm khá mới mẻ với nhiều người, nhưng thực tế chính là tận dụng những thứ tưởng như bỏ đi như thân cây ngô, đậu, lạc, bã sắn, bã mía, vỏ trấu… để làm thành phân bón, thức ăn chăn nuôi. Tại những mô hình nông nghiệp tuần hoàn, người ta gần như không phải bỏ đi thứ gì, ngược lại còn bắt rác thải “đẻ” ra tiền.