Chủ đề nóng

Crop Life

  • CropLife và Báo NTNN chung sức truyền thông về nông nghiệp 4.0

    CropLife và Báo NTNN chung sức truyền thông về nông nghiệp 4.0

    Tổ chức Crop Life Châu Á và Báo Nông thôn Ngày nay vừa ký biên bản ghi nhớ phối hợp truyền thông trong các vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng thuốc bảo vệ đúng cách để hình thành một nền nông nghiệp thông minh và an toàn.