Chủ đề nóng

cụ cây trong thảo cầm viên

  • Chuyện về vườn thú 155 tuổi: Ly kỳ những “cụ” cây cao tuổi quý hiếm

    Chuyện về vườn thú 155 tuổi: Ly kỳ những “cụ” cây cao tuổi quý hiếm

    Vào Sở thú, du khách thường “hăm hở” đi tìm và hỏi han về những loài thú, đặc biệt là những loài thú quý hiếm. Tuy nhiên, nhiều nhân viên Sở thú nói rằng, nếu không có những cây cổ thụ, thảm thực vật tạo nên hệ sinh thái rất độc đáo hàng trăm năm qua thì vườn thú này không thể tồn tại.