Chủ đề nóng

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

  • Buộc người dân đổi giấy phép lái xe còn thời hạn là "không có cơ sở pháp lý"

    Buộc người dân đổi giấy phép lái xe còn thời hạn là "không có cơ sở pháp lý"

    Bộ Tư pháp khẳng định việc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bắt buộc người dân chuyển đổi giấy phép lái xe (không thời hạn hoặc còn thời hạn sử dụng) từ giấy bìa sang vật liệu PET và phải sát hạch lại lý thuyết nếu không chuyển đổi là “không có cơ sở pháp lý, không bảo đảm tính thống nhất”, “tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”.