Chủ đề nóng

đặc sản hồng không hạt Bắc Kạn

  • Hồng không hạt Bắc Kạn: Đặc sản vùng sơn cước

    Hồng không hạt Bắc Kạn: Đặc sản vùng sơn cước

    Cây hồng không hạt đã gắn bó với vùng đất Bắc Kạn trên 100 năm. Hiện nay, tại một số xã của huyện Chợ Đồn, huyện Ba Bể, huyện Ngân Sơn vẫn còn những cây hồng gần 100 năm tuổi cho năng suất và chất lượng quả tốt.